‘Generatie Greta’ leert snel bij & komt eraan

‘Generatie Greta’ leert snel bij & komt eraan

Hoewel we dagelijks via media allerlei keuzes krijgen voorgelegd en deskundigen oordelen vellen over bestaand of voorgenomen beleid, is er ook nog zoiets als het onvermijdelijke. Dát wat er – ongeacht talkshows, verkiezingen en allerhande ophef – op ons af komt. En waar we als samenleving een antwoord op moeten formuleren. De klimaatcrisis is er daar één van. Het teruglopen van biodiversiteit een andere. 

Als het ons niet lukt voorbij de dagelijkse actualiteit te denken, en er gemakzuchtig vanuit gaan dat de mensen die we kiezen het noodzakelijke denkwerk wel voor ons zullen verrichten, kunnen we het zicht op goede beslissingen voor de planeet snel verliezen. Bij een ongewijzigde houding van politici, bijvoorbeeld jegens de natuur, is het helaas mogelijk dat onze welvaart en manier van leven (zeer) binnenkort onhoudbaar wordt.

Young Lady Business Academy van Elske Doets

Toch ben ik niet somber. Ik zie veel jonge vrouwen opstaan – beginnende ondernemers, wetenschappers, bestuurders, politici – die wél een buitengewoon scherp oog hebben voor het onvermijdelijke. En wél, in de voetsporen van Greta Thunberg, begrijpen dat er een drastische verandering in denken en handelen moet plaatsvinden om verdere aantasting van de aarde te voorkomen. Ze zijn ook bereid daarvoor tot actie over te gaan.

Tijdens de jongste editie van de Young Lady Business Academy (YLBA 7.0) heb ik gezien  dat radicale ideeën over kansengelijkheid, diversiteit, duurzame ontwikkeling en verantwoord kapitalisme – kortom, ideële ambities die deelneemsters met heel hun hart najagen – zo noodzakelijk en overtuigend zijn dat ze niet serieus weersproken worden door bestaande politici, businessleaders en beleidsmakers. Kortom, de jonge vrouwen zien-het-goed. Naar mijn inschatting is er direct onder de oppervlakte dan ook volop een ‘nieuwe wereld’ in de maak. 

Vraag: waarom zien we daar in de reguliere media zo weinig van? En blijven we ons vooral druk maken over relletjes, ruzies en uitspraken die in het grotere verband weinig relevantie hebben? 

Young Lady Business Academy van Elske Doets

Zelf heb ik ervoor gekozen het antwoord hierop niet af te wachten. En de jonge vrouwen – ‘zusjes’ van Greta als het ware – via de Academy op weg te helpen het lef, de skills en het netwerk te ontwikkelen om de zittende macht zo snel mogelijk uit te dagen: in de zorg, in de politiek, in het bedrijfsleven, in de cultuur, in de sport, in de wetenschap. En zo vlak na de afronding van YLBA 7.0 zie ik gelukkig zoveel verborgen ‘power’ onder de Young Ladies wortel schieten, zoveel kracht die op het punt staat door te breken, dat ik met een geruster hart naar de wereld durf te kijken.

Dank daarvoor, Young Ladies… Go, go, go!