Title Image

Drijfveer

Aangemoedigd door de titel Zakenvrouw van het Jaar (2017) en de opdracht om vrouwen te helpen succesvol te zijn, heeft Elske Doets de Young Lady Business Academy (YLBA) opgericht. Voornaamste drijfveer is daarbij geweest dat ze zoveel mogelijk jonge vrouwen de kansen en de ruimte wil bieden om de vleugels uit te slaan en zonder belemmeringen voor hun professionele droom te gaan. Dat die belemmeringen niet bestaan zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar bij elke editie blijkt opnieuw dat jonge vrouwen – in tegenstelling tot jongemannen – wél met talloze belemmeringen te maken krijgen, waaronder scepsis en negativisme vanuit de buitenwereld en de directe omgeving. Zeker vanaf het moment dat ze blijk geven van een hoog ambitieniveau.

Naast het verkleinen dan wel opheffen van deze schrijnende genderongelijkheid omtrent de maatschappelijke acceptatie van de wil om uit te blinken, is een aanvullende drijfveer van Elske dat de samenleving, in haar ogen, dringend behoefte heeft aan vrouwen op sleutelposities. En actuele issues als klimaat, vergrijzing en ongelijkheid gebaat zijn bij de female touch, die volgens haar beter in staat is mensen te verenigen en meer geneigd is te zoeken naar oplossingen die sociaal en duurzaam van karakter zijn. ‘Te zien hoe het traditionele “gat in de markt” door jonge vrouwen vervangen wordt door “het gat in de samenleving”, vind ik geweldig. Het eerste is gericht op onmiddellijke behoeftebevrediging en geld verdienen, het tweede op het beter maken van de wereld en de voldoening die daaruit voortvloeit.’

Heel belangrijk voor Elske en de YLBA is dat elke jonge vrouw van 15 t/m 25 jaar kosteloos kan meedoen aan de Academy. En dat aan de poort niet naar je opleidingsniveau of achtergrond wordt gekeken, maar naar je vastberadenheid om impact te gaan maken. Deze nadruk op positivisme en diversiteit is heel bewust gekozen. Elske: ‘Wat ik steeds terugkrijg en de Young Ladies vaak emotioneert, is dat ze bij ons ervaren hoe het is om volledige support te krijgen voor hun ambities. En daarom het gevoel hebben eindelijk zichzelf te mogen zijn. Een omgeving als YLBA te creëren waar jonge vrouwen de ruimte voelen om hun kansen te pakken en van inspirerende rolmodellen skills krijgen aangereikt om succesvol te zijn, voelt voor mij als een natuurlijke missie waar ik telkens weer naar uitkijk.’ Dankzij verschillende samenwerkingen biedt de Academy plek aan zo’n 75 deelneemsters om onverschrokken te durven gaan voor hun professionele droom.