Title Image

Wat meer achtergrond over YLBA

Opwindende snelkookpan
Het programma van de YLBA is kort en intensief, een soort snelkookpan. Een aantal vaste thema’s zoals onderhandelen, zelfvertrouwen, financiële zelfredzaamheid, leiderschap, effectief communiceren, LEF, branding, pitchen, marketing, neurowetenschap en netwerken (offline en online) komen in elke editie voorbij.

Inspirerende rolmodellen 
Bij elk thema zorgen wij voor aansprekende rolmodellen. Met hun grote expertise en reputatie zijn ze – veel meer dan schoolboeken of ‘gewone docenten’- super interessant en geloofwaardig voor de deelnemers. 

Altijd grote namen 
Bij elke Academy is het een streven 1 á 3 grote namen uit politiek of bedrijfsleven een masterclass te laten verzorgen. Omgekeerd is de Academy interessant voor die grote namen. Denk aan politici die via de YLBA voeling kunnen houden met de energie en denkbeelden van de jongste generatie. En uit eerste hand kunnen vernemen hoe Young Ladies tegen gendergelijkheid aankijken en welke obstakels in de samenleving ze nog moeten overwinnen.  

Hoogspanning van de cases
Naast de vaste thema’s is er bij elke editie ruimte voor twee meer uitgebreide cases (soms aangeleverd door sponsors), waar in groepsverband aan gewerkt wordt. Dat levert extra spanning op, want hoe snel kun je gezamenlijk tot een goed idee, bruikbare suggestie of werkbaar plan komen? En wie neemt daarin het voortouw?

Positieve groepsdynamiek
Deelnemers blijken steeds weer enorm enthousiast over het ‘warme bad’ dat de YLBA is. En over hoe Young Ladies elkaar steunen, helpen en inspireren. Dat positivisme is een wezenlijk kenmerk van de Academy: loskomen van de sceptische buitenwereld die in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden denkt. Ook ver na de Academy zoeken deelnemers nog contact met elkaar, juist vanwege elkaars verschillende kwaliteiten die tijdens YLBA aan het licht zijn gekomen. Samen sterk!

Broodnodige mix van doeners en denkers
YLBA kiest heel bewust voor een mix van doeners en denkers. Door het vroege afsplitsen in verschillende leerniveaus in Nederland komen deze groepen te weinig met elkaar in aanraking. In de dynamiek van de toekomstige wereld is het essentieel dat verschillende groepen samenwerken. Bovendien beschikken sommige deelnemers beschikken over de ‘skills’ van beide groepen, doeners én denkers. Des te beter. 

Diverse achtergronden
Het deelnemersveld van de YLBA wordt in samenstelling steeds meer divers. Dat er in het onderling contact soms wat (cultureel bepaalde) wrijving ontstaat, zien we niet als een probleem, Zonder wrijving geen glans. Dankzij deelnemers met verschillende achtergronden komen out of the box oplossingen juist sneller tot stand. 

Het woord ‘Lady’ in Young Lady Business Academy
Toen Elske in 2017 de Academy oprichtte was het streven van YBLA om de ambitie van jonge vrouwen net zo serieus te nemen als die van jongemannen. Vandaar dat ze er bewust voor koos de naam ‘Lady’ in de naam van de Academy op te nemen. Dit betekent echter niet dat YLBA in traditionele man/vrouw-verhoudingen denkt. Een van onze deelnemers heeft inmiddels een ‘transitie’ doorgemaakt.

Omarm imperfectie
Op de Academy leren we imperfectie te omarmen. De honger naar perfectie zit het vermogen uit te blinken – volgens ons – alleen maar in de weg. Wij moedigen de Young Ladies daarom aan zich ook van een minder mooie kant te laten zien. Overwin je angst en je schaamte.

Hoera, dwarsdenkers
YLBA verwelkomt ook deelnemers die misschien nog niet een uitgesproken ambitie hebben, maar wél opvallen omdat ze op een andere (dwarse) manier denken, nieuwe verbanden zien en daardoor met nieuwe oplossingen komen. Zowel in de publieke als private sector zijn kruisverbanden tussen maatschappelijke stakeholders belangrijk. Daarom laten we Young Ladies via de YLBA al warm lopen op een soortgelijk speelveld.

‘Uit je comfort zone!’ 
Dit is een essentiële leerlijn in de YLBA.  De deelnemers worden uitgedaagd zonder voorbehoud hun ambitie uit te spreken ten overstaan van rolmodellen. Doel? Duidelijk te maken dat ze vrijelijk en vol voor hun ambities mogen gaan. Gevolg is dat veel Young Ladies na de Academy onmiddellijk stappen gaan nemen bij het daadwerkelijk realiseren van hun droom.

LEF
Superbelangrijk thema! Want vrouwen hebben van nature minder LEF en – helaas – meer rem om voor het onbekende te gaan. YLBA leert Young Ladies dat het pad naar een bloeiende en maatschappelijk vruchtbare loopbaan altijd hobbels heeft. Young Ladies worden daarom gestimuleerd dingen aan te pakken die ze onder normale omstandigheden niet snel zouden durven. En daarbij eventueel samenwerking op te zoeken. Of zelf in een groep de leidersrol te pakken. Daarnaast zorgen sportactiviteiten dat onbekende delen van het brein getraind worden. 

Betere wereld
Veel Young Ladies halen hun inspiratie uit een ingrijpende, persoonlijke ervaring. Dit zorgt ervoor dat ze vaak een maatschappelijk georiënteerde onderneming beginnen. En daarbij oplossingen introduceren op het terrein van klimaat voedsel, mode en verpakkingen, maar ook van gezondheidszorg, arbeidsparticipatie, vereenzaming, vergrijzing en onderwijs. Steeds vaker lukt het deelnemers impact te maken op actuele terreinen als ongelijkheid, klimaat en vergrijzing. Geld is daarbij lang niet altijd leidend. 

Supergaaf netwerk
YLBA is niet alleen maar een 5-daagse academie, maar een netwerk waar je heel lang profijt van kunt hebben. Alle deelneemsters worden ambassadrice en kunnen activiteiten ondernemen, hetzij met Elske zelf, hetzij met de rolmodellen van de masterclasses of de prominente rolmodellen uit Elske’s netwerk. Ook kunnen Young Ladies ervoor kiezen mee te gaan naar netwerkbijeenkomsten en media optredens, of bijdragen en deelnemen aan lezingen van Elske. De contacten die je hierbij opdoet, kunnen cruciaal zijn voor een volgende carrièrestap. En bezorgen je in feite een vliegende start bij het opbouwen van een eigen netwerk.   

Zelf kansen pakken
Young Ladies geven dikwijls presentaties over YLBA op hun opleiding of reeds afgeronde opleiding.  Op die manier prikkelen ze andere, jonge vrouwen de YLBA te doorlopen! Ook is het mogelijk om tijdens de YLBA op rolmodellen af te stappen en meeloopdagen, afspraken of mentorgesprekken te regelen. Daarnaast wordt er voor alle alumni een terugkomdag georganiseerd, waarbij Young Ladies van verschillende edities elkaar leren kennen. Daarbij worden een aantal Masterclasses door alumni gegeven en mogelijk ook andere prikkelende Masterclasses.

Dóór Young Ladies vóór Young Ladies
Steeds meer actieve alumni zorgen voor een natuurlijke toestroom van nieuwe Young Ladies voor volgende edities. Dit kunnen ze doen door informeel voor de YLBA te netwerken, op social media te promoten, lezingen te geven of deel te nemen aan netwerkactiviteiten via YLBA. Het is belangrijk dat alumni drempels wegnemen voor nieuwe deelneemsters. We hebben namelijk gemerkt dat er toch vaak emotionele weerstand is om je in te schrijven. Niet nodig! Doe mee.

De ‘drive’ van Elske Doets
De YLBA is belangeloos opgericht door Zakenvrouw 2017 Elske Doets. Niet alleen is zij een inspirerend rolmodel voor de Young Ladies. Juist door het besef zelf – nog steeds – maar een deel van haar potentie gerealiseerd te hebben, staat zij letterlijk en figuurlijk naast de Young Ladies. En reist zij met hen mee naar nieuwe vergezichten. YLBA heeft daardoor het karakter van een gezamenlijke ontdekkingstocht. En brengt op die manier kansengelijkheid dichterbij. 

YLBA-talent stroomt meteen door
De eerste oud-deelneemsters die zozeer zijn gegroeid dat ze zelf masterclasses verzorgen, hebben zich aangediend. Vida Asare geeft nu een Masterclass over het omgaan met (en het overwinnen van) weerstand. Er zijn maximaal 20 Masterclasses per Academy.