Title Image

Wat meer achtergrond over YLBA

Opwindende snelkookpan
Het programma van de YLBA is kort en intensief, een soort snelkookpan. Een aantal vaste thema’s zoals onderhandelen, zelfvertrouwen, financiële onafhankelijkheid, leiderschap, neurowetenschap, non verbale communicatie, effectief communiceren, pitchen, LEF, branding, marketing en netwerken (offline en online) komen in elke editie voorbij. Evenals concrete vragen als ‘hoe verdien ik mijn geld?’, ‘hoe start ik mijn bedrijf?’ en ‘hoe start ik mijn internationale loopbaan?’

Inspirerende rolmodellen 
Omdat ervaringskennis bij ons voorop staat en door de deelneemsters wordt beoordeeld als het meest waardevol, zorgen we ervoor dat we voor elk thema aansprekende rolmodellen binnenhalen. Met hun grote expertise zijn ze super geloofwaardig en interessant voor de deelnemers. 

YLBA-talent stroomt meteen door
Na een paar jaar breekt het moment aan dat de eerste oud-deelneemsters zèlf zoveel zijn gegroeid en ervaring hebben opgedaan dat ze zelf masterclasses verzorgen, bijvoorbeeld over hun eigen bedrijf.  Er zijn maximaal 20 Masterclasses per Academy.

Hoogspanning van de cases
Naast de vaste thema’s is er bij elke editie ruimte voor twee meer uitgebreide cases, waar in groepsverband aan gewerkt wordt. Dat levert weer een ander soort spanning op dan individueel kennis vergaren. Mogelijk worden deze cases vanuit sponsors aangeleverd en vastgesteld. De masterclass Design Thinking leent zich hier bij uitstek voor. 

Jong toptalent en ervaren bestuurders 
Bij elke Academy is het een streven 1 á 3 grote namen uit politiek of bedrijfsleven een masterclass te laten verzorgen. Voor politici interessant  om zo voeling te houden met de energie en denkbeelden van de jongste generatie. En in vragenrondes te ontdekken  welke obstakels Young Ladies in de samenleving moeten overwinnen.  

Broodnodige mix van doeners en denkers
YLBA kiest heel bewust voor een mix van doeners en denkers. Door de vroege segregatie van schoolniveaus in Nederland komen deze groepen onvoldoende met elkaar in aanraking. Het is in de toekomstige, dynamische wereld essentieel  dat verschillende groepen samenwerken. Sommige deelnemers combineren in zichzelf de ‘skills’ van denkers en doeners. Des te beter. 

Verschillende achtergronden
De nieuwe edities van YLBA worden steeds meer divers in samenstelling. Dat juichen wij toe.  Dat er in het onderling contact aanvankelijk wat wrijving is, zien we bepaald niet als een probleem, integendeel: zonder wrijving geen glans. Out of the box oplossingen komen zo veel sneller tot stand. 

Omarm imperfectie
Ideaalplaatjes? Die zijn er om van je af te schudden. Op de Academy leren we imperfectie te  omarmen. Streven naar perfectie zit het vermogen uit te blinken alleen maar in de weg. Er is niet één juiste weg. Wij moedigen de Young Ladies zich ook van een minder mooie kant te laten zien. Overwin je angst.

Hoera, dwarsdenkers
YLBA verwelkomt ook deelnemers die misschien nog niet aan een concrete onderneming toe zijn of een persoonlijke ambitie hebben, maar wél opvallen omdat ze op een andere manier denken, nieuwe verbanden zien en daardoor met nieuwe oplossingen komen.  Zowel in de publieke als private sector zijn kruisverbanden tussen maatschappelijke stakeholders belangrijk. Daarom laten we Young Ladies al warm lopen op een soortgelijk speelveld.

‘Sorry… Uit je comfort zone!’ 
Dit is een belangrijke, didactische leerlijn in de YLBA.  De deelneemsters worden uitgedaagd hun ambitie zonder voorbehoud uit te spreken ten overstaan van het rolmodel. Doel? Nog eens duidelijk te maken dat ze vrijelijk en vol voor hun ambities mogen gaan. Gevolg is dat veel Young Ladies na de Academy onmiddellijk stappen gaan nemen bij het starten van hun bedrijf, het overnemen van een familiebedrijf of het serieus werk maken van een toppositie in het bedrijfsleven of de politiek. 

LEF
Ongelooflijk belangrijk thema! Want vrouwen hebben van nature minder LEF of een rem om voor het onbekende te gaan. YLBA leert Young Ladies dat er geen rechte geasfalteerde weg naar Parijs is, dat het pad naar een prachtcarrière of bloeiend bedrijf altijd hobbels heeft. Young Ladies worden, kortom, gestimuleerd dingen aan te pakken die ze niet direct zouden durven. Daarbij mogelijk samenwerking op te zoeken. Of zelf  in een groep de leidersrol te pakken.  Aangemoedigd door diverse sportactiviteiten worden onbekende delen van het brein getraind. 

Betere wereld
Veel Young Ladies halen hun inspiratie uit een ingrijpende, persoonlijke ervaring. Dit zorgt ervoor dat ze vaak een maatschappelijk georiënteerde onderneming beginnen. En daarbij oplossingen tot stand brengen op het terrein van klimaat voedsel, mode en verpakkingen, maar ook van gezondheidzorg, arbeidsparticipatie, vereenzaming, vergrijzing dan wel onderwijs. Deelnemers schromen niet iets moeilijks op te pakken. Geld is niet leidend. 

Supergaaf netwerk
YLBA stopt niet na een week. Alle deelneemsters worden ambassadrice en kunnen activiteiten ondernemen, hetzij met Elske zelf, hetzij met de rolmodellen van de masterclasses  of de prominente rolmodellen uit Elske’s netwerk. Ook kunnen Young Ladies ervoor kiezen mee te gaan naar netwerkbijeenkomsten en media optredens, of bijdragen en deelnemen aan lezingen van Elske. De contacten die je hierbij opdoet, kunnen cruciaal zijn voor een volgende carrièrestap. En bezorgen je in feite een vliegende bij een zakelijk netwerk voor je leven.  

Zelf kansen pakken
Young Ladies kunnen hun ‘skills’ verder ontwikkelen door zelf promopresentaties te geven op hun opleiding of reeds afgeronde opleiding.  Om zo ook andere, jonge vrouwen de kans te geven de YLBA te doorlopen! Ook is het mogelijk om via de betrokken rolmodellen meeloopdagen, afspraken of mentorgesprekken te regelen. Daarnaast wordt er voor alle alumni een terugkomdag georganiseerd, waarbij Young Ladies van verschillende edities elkaar leren kennen.  Daarbij worden een aantal Masterclasses door alumni gegeven en mogelijk ook andere prikkelende Masterclasses.

Dóór Young Ladies vóór Young Ladies
Steeds meer actieve alumni zorgen voor een natuurlijke toestroom van nieuwe Young Ladies voor volgende edities. Dit kunnen ze doen door informeel voor de YLBA te netwerken, op social media te promoten, lezingen te geven of deel te nemen aan netwerkactiviteiten via YLBA. Het is belangrijk dat alumni drempels wegnemen voor nieuwe deelneemsters. We hebben namelijk gemerkt dat er toch wel een drempel is om je in te schrijven. Die drempel kan bestaan uit mogelijke angst dat je ambitie nog niet concreet genoeg is. Om deze denkbeeldige drempel zachter te maken en meer Young Ladies te bereiken is op dit moment een HBO studente bezig met een afstudeeronderzoek met als doel de drempel te verlagen en meer deelneemsters toegang te geven. Nota bene: de YLBA staat altijd klaar alumni te prikkelen in promotionele zin iets met hun ervaring te doen, zodat hun enthousiasme ook op nieuwe generaties jongen vrouwen overslaat.

De onmisbare ‘drive’ van Elske Doets
De YLBA is een non-profit initiatief van Zakenvrouw 2017 Elske Doets. Niet alleen is zij als zelfverzekerde zakenvrouw die vaak in de schijnwerpers staat een inspirerend rolmodel voor de Young Ladies. Juist ook door het besef zelf – nog steeds – maar een deel van haar potentie gerealiseerd te hebben, staat zij letterlijk en figuurlijk naast de Young Ladies en reist zij met hen mee naar nieuwe vergezichten. YLBA heeft daardoor het karakter van een fantastische, gezamenlijke ontdekkingstocht. Met als doel kansengelijkheid niet langer een theoretisch onderwerp te laten zijn op de opiniepagina’s van kranten, maar dagelijkse realiteit. 

Reële impact
Welke ambitie je ook koestert: de Academy brengt je droom dichterbij. Circa 30% van de deelneemsters start na deelname aan de Academy een eigen bedrijf. En degenen die al een bedrijf hebben, bouwen dit, dankzij de nieuwe contacten en vaardigheden, in versneld tempo uit. Anderen zetten nieuwe stappen in het overnemen van het familiebedrijf.  En zij die een loopbaan in de politiek of de corporate wereld nastreven, komen via het aan de YLBA verbonden netwerk dichterbij hun einddoel.