Title Image

Wat meer achtergrond over YLBA

Opwindende snelkookpan
Het programma van de YLBA is kort en intensief, een soort snelkookpan. Een aantal vaste thema’s zoals onderhandelen, zelfvertrouwen, financiële onafhankelijkheid, leiderschap, neurowetenschap, non verbale communicatie, effectief communiceren, pitchen, LEF, branding, marketing en netwerken (offline en online) komen in elke editie voorbij.

Inspirerende rolmodellen 
Omdat ervaringskennis bij ons voorop staat en door deelneemsters achteraf wordt beoordeeld als het meest waardevol, zorgen we ervoor dat we bij elk thema aansprekende rolmodellen binnenhalen. Met hun grote expertise zijn ze – veel meer dan schoolboeken of ‘gewone docenten’- super interessant en geloofwaardig voor de deelnemers. 

Jong toptalent en ervaren bestuurders 
Bij elke Academy is het een streven 1 á 3 grote namen uit politiek of bedrijfsleven een masterclass te laten verzorgen. Voor politici interessant om zo voeling te houden met de energie en denkbeelden van de jongste generatie. En in vragenrondes te ontdekken welke obstakels Young Ladies in de samenleving moeten overwinnen.  

Hoogspanning van de cases
Naast de vaste thema’s is er bij elke editie ruimte voor twee meer uitgebreide cases, waar in groepsverband aan gewerkt wordt. Vergeleken met individueel kennis vergaren levert dat extra spanning op. Mogelijk worden deze cases vanuit sponsors aangeleverd en vastgesteld. De masterclass Design Thinking leent zich hier bij uitstek voor. 

Broodnodige mix van doeners en denkers
YLBA kiest heel bewust voor een mix van doeners en denkers. Door het vroege afsplitsen in verschillende leerniveaus in Nederland komen deze groepen onvoldoende met elkaar in aanraking. In de dynamiek van de toekomstige wereld is het essentieel dat verschillende groepen samenwerken. En sommige deelnemers beschikken over de ‘skills’ van beide groepen, doeners én denkers . Des te beter. 

Verschillende achtergronden
De nieuwe edities van YLBA worden steeds meer divers in samenstelling. Dit juichen wij toe. Dat er in het onderling contact aanvankelijk soms wat wrijving is, zien we niet als een probleem, integendeel: zonder wrijving geen glans. Out of the box oplossingen komen zo veel sneller tot stand. 

Omarm imperfectie
Ideaalplaatjes? Op de Academy leren we imperfectie dan ook te omarmen. Streven naar perfectie zit – volgens ons – het vermogen uit te blinken alleen maar in de weg. Er is niet één juiste route. Wij moedigen de Young Ladies zich ook van een minder mooie kant te laten zien. Overwin je angst en je schaamte.

Hoera, dwarsdenkers
YLBA verwelkomt ook deelnemers die misschien nog niet een uitgesproken ambitie hebben, maar wél opvallen omdat ze op een andere manier denken, nieuwe verbanden zien en daardoor met nieuwe oplossingen komen. Zowel in de publieke als private sector zijn kruisverbanden tussen maatschappelijke stakeholders belangrijk. Daarom laten we Young Ladies via de YLBA al warm lopen op een soortgelijk speelveld.

‘Sorry… Uit je comfort zone!’ 
Dit is een belangrijke leerlijn in de YLBA.  De deelneemsters worden uitgedaagd hun ambitie zonder voorbehoud uit te spreken ten overstaan van het rolmodel. Doel? Nog eens duidelijk te maken dat ze vrijelijk en vol voor hun ambities mogen gaan. Gevolg is dat veel Young Ladies na de Academy onmiddellijk stappen gaan nemen bij het daadwerkelijk realiseren van hun droom.

LEF
Ongelooflijk belangrijk thema! Want vrouwen hebben van nature minder LEF en – helaas – meer rem om voor het onbekende te gaan. YLBA leert Young Ladies dat er geen rechte weg naar Parijs is, dat het pad naar een bloeiende en maatschappelijk vruchtbare loopbaan altijd hobbels heeft. Young Ladies worden, kortom, gestimuleerd dingen aan te pakken die ze onder normale omstandigheden niet snel zouden durven. En daarbij eventueel samenwerking op te zoeken. Of zelf in een groep de leidersrol te pakken.  Aangemoedigd door diverse sportactiviteiten worden onbekende delen van het brein getraind. 

Betere wereld
Veel Young Ladies halen hun inspiratie uit een ingrijpende, persoonlijke ervaring. Dit zorgt ervoor dat ze vaak een maatschappelijk georiënteerde onderneming beginnen. En daarbij oplossingen tot stand brengen op het terrein van klimaat voedsel, mode en verpakkingen, maar ook van gezondheidzorg, arbeidsparticipatie, vereenzaming, vergrijzing en onderwijs. Steeds vaker schromen deelnemers niet impact termaken op actuele terreinen als ongelijkheid, klimaat en vergrijzing. Geld is daarbij lang niet altijd leidend. 

Supergaaf netwerk
YLBA stopt niet na een week. Alle deelneemsters worden ambassadrice en kunnen activiteiten ondernemen, hetzij met Elske zelf, hetzij met de rolmodellen van de masterclasses  of de prominente rolmodellen uit Elske’s netwerk. Ook kunnen Young Ladies ervoor kiezen mee te gaan naar netwerkbijeenkomsten en media optredens, of bijdragen en deelnemen aan lezingen van Elske. De contacten die je hierbij opdoet, kunnen cruciaal zijn voor een volgende carrièrestap. En bezorgen je in feite een vliegende start bij het opbouwen van een eigen netwerk, waar je jouw hele leven profijt van hebt.  

Zelf kansen pakken
Young Ladies geven dikwijls presentaties over YLBA op hun opleiding of reeds afgeronde opleiding.  Op die manier prikkelen ze andere, jonge vrouwen de YLBA te doorlopen! Ook is het mogelijk om tijdens de YLBA op rolmodellen af te stappen en meeloopdagen, afspraken of mentorgesprekken te regelen. Daarnaast wordt er voor alle alumni een terugkomdag georganiseerd, waarbij Young Ladies van verschillende edities elkaar leren kennen.  Daarbij worden een aantal Masterclasses door alumni gegeven en mogelijk ook andere prikkelende Masterclasses.

Dóór Young Ladies vóór Young Ladies
Steeds meer actieve alumni zorgen voor een natuurlijke toestroom van nieuwe Young Ladies voor volgende edities. Dit kunnen ze doen door informeel voor de YLBA te netwerken, op social media te promoten, lezingen te geven of deel te nemen aan netwerkactiviteiten via YLBA. Het is belangrijk dat alumni drempels wegnemen voor nieuwe deelneemsters. We hebben namelijk gemerkt dat er toch wel een drempel is om je in te schrijven. Niet nodig! Doe mee.

De onmisbare ‘drive’ van Elske Doets
De YLBA is een non-profit initiatief van Zakenvrouw 2017 Elske Doets. Niet alleen is zij als zelfverzekerde zakenvrouw die vaak in de schijnwerpers staat een inspirerend rolmodel voor de Young Ladies. Juist ook door het besef zelf – nog steeds – maar een deel van haar potentie gerealiseerd te hebben, staat zij letterlijk en figuurlijk naast de Young Ladies. En reist zij met hen mee naar nieuwe vergezichten. YLBA heeft daardoor het karakter van een gezamenlijke ontdekkingstocht. En brengt op die manier kansengelijkheid dichterbij. 

YLBA-talent stroomt meteen door
Na een paar jaar breekt het moment aan dat de eerste oud-deelneemsters zèlf zoveel zijn gegroeid en ervaring hebben opgedaan dat ze zelf masterclasses verzorgen. Er zijn maximaal 20 Masterclasses per Academy.

Reële impact
Welke ambitie je ook koestert: de Academy brengt je droom dichterbij. Of je nu ondernemer, wetenschapper, bestuurder, inspirator of politicus wilt worden, en of je nu op een nationaal of internationaal podium wilt uitblinken, dat maakt niet uit. Op de YLBA zet je stappen – meer durf, nieuwe skills, groter netwerk – waar je in professioneel opzicht levenslang plezier van zult hebben.