Title Image

Meer informatie / achtergrond

Young Lady Business Academy (YLBA) in een aantal steekwoorden

Opwindende snelkookpan
Het programma van de YLBA is kort en intensief, een soort snelkookpan. Een aantal vaste thema’s zoals onderhandelen, zelfvertrouwen, financiële zelfredzaamheid, leiderschap, effectief communiceren, LEF, branding, pitchen, marketing, neurowetenschap en netwerken (offline en online) komen in elke editie voorbij.

Inspirerende rolmodellen 
Tijdens elke editie zorgen wij voor aansprekende rolmodellen op bovenstaande thema’s. Daarnaast past het programma zich ook jaarlijks aan met ‘nieuwe’ sprekers. Geselecteerd vanwege toegenomen actualiteit op bepaalde onderwerpen, het profiel van de huidige groep deelnemers en maatschappelijke ontwikkelingen. Met hun grote expertise, netwerk en reputatie zijn ze – veel meer dan schoolboeken – super inspirerend, geloofwaardig én zorgen zij voor een de juiste mix aan skills, kennis en ervaring. Opdat jij als #younglady écht verder komt.

Altijd grote namen 
Bij elke Academy is het een streven 1 tot 3 ‘grote namen’ uit politiek of bedrijfsleven een masterclass te laten verzorgen. Omgekeerd is de Academy een inspiratiebron voor hen. En vindt kruisbestuiving plaats. Denk aan politici die via de YLBA voeling kunnen houden met de energie en denkbeelden van de jongste generatie. En uit eerste hand kunnen vernemen hoe Young Ladies tegen gendergelijkheid aankijken en welke obstakels in de samenleving ze nog moeten overwinnen.  

Hoogspanning van de cases
Naast de vaste thema’s is er bij elke editie ruimte voor twee meer uitgebreide cases, waar in groepsverband aan gewerkt wordt. Dat levert extra spanning op, want hoe snel kun je gezamenlijk tot een goed idee, bruikbare suggestie of werkbaar plan komen? En wie neemt daarin het voortouw?

Positieve groepsdynamiek
Deelnemers blijken steeds weer enorm enthousiast over het ‘warme bad’ dat de YLBA is. En over hoe Young Ladies elkaar steunen, helpen en inspireren. Dat positivisme is een wezenlijk kenmerk van de Academy: loskomen van de sceptische buitenwereld die in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden denkt. Ook ver na de Academy zoeken deelnemers nog contact met elkaar, juist vanwege elkaars verschillende kwaliteiten die tijdens YLBA aan het licht zijn gekomen. Samen sterk!

Broodnodige mix van doeners en denkers
YLBA kiest heel bewust voor een mix van doeners en denkers. Door het vroege afsplitsen in verschillende leerniveaus in Nederland komen deze groepen te weinig met elkaar in aanraking. In de dynamiek van de toekomstige wereld is het essentieel dat verschillende groepen samenwerken. Bovendien beschikken sommige deelnemers beschikken over de ‘skills’ van beide groepen, doeners én denkers. Des te beter. 

Diverse achtergronden
Het deelnemersveld van de YLBA wordt in samenstelling steeds meer divers. Dat er in het onderling contact soms wat (cultureel bepaalde) wrijving ontstaat, zien we niet als een probleem, Zonder wrijving geen glans. Dankzij deelnemers met verschillende achtergronden komen out of the box oplossingen juist sneller tot stand. 

Het woord ‘Lady’ in Young Lady Business Academy
Toen Elske in 2017 de Academy oprichtte was het streven van YBLA om de ambitie van jonge vrouwen net zo serieus te nemen als die van jongemannen. Vandaar dat ze er bewust voor koos de naam ‘Lady’ in de naam van de Academy op te nemen. Dit betekent echter niet dat YLBA in traditionele man/vrouw-verhoudingen denkt. Een van onze oud-deelnemers heeft inmiddels een ‘transitie’ doorgemaakt en biedt als inspiratiebron voor de nieuwe lichting .

Omarm imperfectie
Op de Academy leren we imperfectie te omarmen. De honger naar perfectie zit het vermogen uit te blinken – volgens ons – alleen maar in de weg. Wij moedigen de Young Ladies daarom aan zich ook van een minder mooie kant te laten zien. Overwin je angst en je schaamte.

Hoera, dwarsdenkers
YLBA verwelkomt ook deelnemers die misschien nog niet een uitgesproken ambitie hebben, maar wél opvallen omdat ze op een andere (dwarse) manier denken, nieuwe verbanden zien en daardoor met nieuwe oplossingen komen. Zowel in de publieke als private (en non-profit) sector zijn kruisverbanden tussen maatschappelijke stakeholders belangrijk. Daarom laten we Young Ladies via de YLBA al warm lopen op een soortgelijk speelveld.

‘Uit je comfort zone!’ 
Dit is een essentiële leerlijn in de YLBA.  De deelnemers worden uitgedaagd zonder voorbehoud hun ambitie uit te spreken ten overstaan van rolmodellen. Doel? Duidelijk te maken dat ze vrijelijk en vol voor hun ambities mogen gaan. Gevolg is dat veel Young Ladies na de Academy onmiddellijk stappen gaan nemen bij het daadwerkelijk realiseren van hun droom. Al dan niet ‘aangejaagd’ door een introductie uit het netwerk.

LEF
Superbelangrijk thema! Want vrouwen hebben van nature minder LEF en – helaas – meer rem om voor het onbekende te gaan. YLBA leert Young Ladies dat het pad naar een bloeiende en maatschappelijk vruchtbare loopbaan altijd hobbels heeft. Young Ladies worden daarom gestimuleerd dingen aan te pakken die ze onder normale omstandigheden niet snel zouden durven. En daarbij eventueel samenwerking op te zoeken. Of zelf in een groep de leidersrol te pakken. Daarnaast zorgen ook fysieke (sport)activiteiten en yoga dat onbekende delen van het brein getraind worden. 

Betere wereld
Veel Young Ladies halen hun inspiratie uit een ingrijpende, persoonlijke ervaring. Dit zorgt ervoor dat ze vaak een maatschappelijk georiënteerde onderneming beginnen. En daarbij oplossingen introduceren op het terrein van klimaat voedsel, mode en verpakkingen, maar ook van gezondheidszorg, arbeidsparticipatie, vereenzaming, vergrijzing en onderwijs. Steeds vaker lukt het deelnemers impact te maken op actuele terreinen als ongelijkheid, klimaat en vergrijzing. Geld is daarbij lang niet altijd leidend. 

Waardevol netwerk
YLBA is niet alleen maar een 5-daagse academie, maar een netwerk waar je heel lang profijt van kunt hebben. Alle deelneemsters worden ambassadrice en kunnen activiteiten ondernemen, hetzij met Elske zelf, hetzij met de rolmodellen van de masterclasses of de prominente rolmodellen uit het netwerk. Hierbij gaan deuren open die anders gesloten blijven. De inmiddels meer dan 500 alumni leveren ook steeds vaker, wanneer zij verder zijn in hun carrière, een bijdrage aan het netwerk: vacatures, stageplekken, tips en uitnodigingen voor (career) events worden onderling gedeeld. Daarnaast wordt er door YLBA’s eigen alumni-commissie een jaarlijks alumni-event georganiseerd. De contacten die je hierbij opdoet, kunnen cruciaal zijn voor een volgende carrièrestap. En bezorgen je in feite een vliegende start bij het opbouwen van een eigen netwerk.   

Zelf kansen pakken
Young Ladies geven regelmatig presentaties over YLBA op hun opleiding of reeds afgeronde opleiding uit eigen initiatief. Op die manier prikkelen ze andere, jonge vrouwen de YLBA te doorlopen en creëren ze meer ‘podium’ voor zichzelf. Iets brengen en halen dus. Vanwege de live-vorm waarin de academy wordt gehouden en de bereidwilligheid van de rolmodellen vinden Young Ladies ook hier kansen: om ‘letterlijk’ op rolmodellen af te stappen en meeloopdagen, afspraken of mentorgesprekken te regelen. Voor Ladies die op een later moment kampen met een vraagstuk levert blijven Elske en de rolmodellen benaderbaar voor praktische hulp en advies. Bijvoorbeeld door hen te koppelen aan (oud) rolmodellen of deelneemsters die eenzelfde uitdaging hebben overwonnen, of een introductie te maken met een ander contact uit hun directe netwerk.

Samen kom je verder
De YLBA is belangeloos opgericht door Zakenvrouw 2017 Elske Doets. Niet alleen is zij een inspirerend rolmodel voor de Young Ladies vanuit ervaring, creativiteit en optimistisch gedachtengoed, ook plaatst zij zichzelf niet boven -maar op een lijn met – de deelneemsters. Door dit besef zelf – nog steeds – maar een deel van haar potentie gerealiseerd te hebben, staat zij letterlijk en figuurlijk naast de Young Ladies. En ontwikkelt zij met hen mee naar nieuwe vergezichten. YLBA heeft daardoor het karakter van een gezamenlijke ontdekkingstocht. En brengt op die manier kansengelijkheid dichterbij. 

YLBA-talent stroomt meteen door
De eerste oud-deelneemsters die zozeer zijn gegroeid dat ze zelf masterclasses verzorgen, hebben zich aangediend. Zo geeft Vida Asare nu een Masterclass over het omgaan met (en het overwinnen van) weerstand en is Alumna Laura bas een veelgevraagd spreker over gendergelijkheid. 

Overtuigd? Natuurlijk! Stuur ons je aanmelding voor de eerstvolgende editie van de Young Lady Business Academy.