Title Image

Groeiplan

Groei in de toekomst
De eerst drie edities van de YLBA (in 2017 en 2018) hadden circa 26 deelneemsters per editie. Vanaf 2019 is de YLBA gehuisvest in het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) in Rotterdam. Het ECE verzorgt een vaste masterclass (‘How to get started’) en geeft een Get Started beurs voor één van de deelneemsters. Door de locatie bij het ECE hebben wij nu plek voor 50 á 60 deelneemsters. Tijdens de vierde editie in 2019 waren er 55 deelneemsters. Na 3 jaar Academy zijn er in totaal 330 Alumni. 

In 2021, 2022 is het streven twee edities per jaar te laten plaatsvinden. Ook zullen er per jaar dan twee thematische terugkomdagen worden aangeboden aan geïnteresseerde alumni.

In 2023, 2024 en 2025 is het streven drie edities te laten plaatsvinden per jaar. Ook zullen er dan drie thematische terugkomdagen worden aangeboden aan geïnteresseerde alumni.

In 2026, 2027 en 2028 is het streven vier edities te laten plaatsvinden per jaar. Ook zullen er dan vier thematische terugkomdagen worden aangeboden aan geïnteresseerde alumni.

Thematische terugkomdagen
Andere aantrekkelijke optie is een aantal specifieke terugkomdagen te organiseren waarin meer thematisch, op specifieke ambitie, een programma wordt aangeboden. Thema’s kunnen zijn ondernemen, familiebedrijf innoveren, corporate carrière en politieke carrière.

Cases bij sponsorpartners
Cases kunnen per YLBA thematisch, in kleine groepjes, worden gemaakt. Dit kan gekoppeld worden aan een bedrijfsbezoek bij een sponsor partner. Belangrijk is dat de casus wel een raakvlak heeft voor de partner en de Young Ladies. Het mes snijdt dan aan twee kanten. 

Een andere mogelijkheid is een bredere casus te laten maken, in opdracht van een sponsor bedrijf.   Dit zou door individuele Young Ladies of, nog beter, groepjes van 3 of 4 Young Ladies gedaan kunnen worden. In samenspraak met de sponsor wordt dan het onderwerp en de duur van de onderzoekscasus vastgesteld.

Groeicurve YLBA
De komende jaren groeit YLBA naar een deelname van ergens tussen de 100 en 220 Young Ladies per jaar. Althans, dat is de ambitie. Bij het behalen van dit groeipad hebben we na 10 jaar minstens 1000 alumni.

We laten niet los…
Onderscheidend element tegenover veel andere opleidingen, is dat we ook ná de Academy prikkels blijven geven.  Via onze netwerken, via onze Terugkomdagen, via onze Masterclasses en via de contacten van Elske Doets zelf blijven we alumni stimuleren daadwerkelijk het verschil te maken. Wij rusten niet voor er meer kansengelijkheid in Nederland is voor vrouwen van diverse achtergrond.