Column Provincie Noord-Holland: ‘Gezocht: nieuwkomers die knuffelproof zijn’

Column Provincie Noord-Holland: ‘Gezocht: nieuwkomers die knuffelproof zijn’

Zodra de zittende macht vrouwelijke nieuwkomers omarmt en overlaadt met complimentjes, nemen deze de taal en de logica van hun voorgangers vaak over. Elske Doets vindt dat een ongewenst effect en roept nieuwkomers op ‘knuffelproof’ te zijn. Dit is een gastcolumn van Elske Doets, directeur van Doets reizen en jurylid voor de Ribbius Peletierpenning.

Gezocht: nieuwkomers die knuffelproof zijn

(11 april 2022)

Zodra de zittende macht vrouwelijke nieuwkomers omarmt en overlaadt met complimentjes, nemen deze de taal en de logica van hun voorgangers vaak over. Elske Doets vindt dat een ongewenst effect en roept nieuwkomers op ‘knuffelproof’ te zijn.

Gezocht: nieuwkomers die knuffelproof zijn

Afspiegeling van de bevolking

Het stimuleren van vrouwen om de politiek in te gaan, wordt ingegeven door het democratische ideaal dat politiek een afspiegeling van de bevolking dient te zijn. Net als elders in Europa zijn witte mannen hier lange tijd, en op alle niveaus, oververtegenwoordigd geweest. Met als nadelig effect dat de opvattingen en agenda’s van deze groep te lang het politieke speelveld hebben beheerst. Witte mannen zouden vanuit democratisch oogpunt dus veel meer concurrentie moeten krijgen,  bijvoorbeeld van vrouwen en andere minderheidsgroepen uit de samenleving. 

Geen garantie

Zou het werven van meer vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen voor de politiek een doel op zichzelf moeten zijn? Nee. Uiteindelijk is er immers geen enkele garantie dat een meer divers samengesteld parlement of bestuur ook werkelijk andere keuzes maakt. Zo kan het zijn dat het aandeel witte mannen in een bestuur succesvol is teruggedrongen, maar dat het nieuwe bestuur, met meer diverse leden, exact hetzelfde soort afwegingen maakt als toen de witte mannen nog wél de meerderheid vormden. 

Andere afwegingen 

Let wel, als jurylid van de Ribbius Peletierpenning juich ik toenemende diversiteit op zichzelf toe, maar ben ik pas echt tevreden als er fundamenteel andere afwegingen worden gemaakt en andere prioriteiten worden gesteld. Pas dan is er een goede kans dat we omtrent urgente issues als klimaat, gelijkheid, gendergelijkheid, privacy en biodiversiteit daadwerkelijk andere antwoorden kunnen verwachten. Persoonlijk snak ik daar naar. De toestand van de planeet vraagt niet om politici die het oude liedje blijven afspelen, maar om een nieuwe generatie die eerlijk, praktisch en daadkrachtig te werk gaat, ten bate van volgende generaties en de toekomst van de planeet.

Succesvol doodgeknuffeld

Ben ik optimistisch over het doorvoeren van die wezenlijke veranderingen? Niet erg. De afgelopen jaren heb ik weliswaar ijzersterke vrouwen met een radicaal en hoopgevend gedachtegoed in de politiek zien opklimmen. Ik zag in hen de voorlopers van een hoogstnoodzakelijke omwenteling. Maar het liep steeds anders. De zittende macht omarmde deze vrouwelijke nieuwkomers, overlaadde hen met complimentjes en niet veel later zag ik hoe men de taal en de logica van de voorgangers had overgenomen. Nieuwkomers waren, kortom, succesvol doodgeknuffeld.

Daarom vind ik het, tot slot, zo belangrijk dat kandidaten die dingen naar de Ribbius Peletierpenning niet onder de indruk raken van een complimentenregen, maar keihard hun omstreden punt blijven maken, net zoals de onvermurwbare Greta Thunberg dat doet. Pas dan toon je jezelf knuffelproof. En ben je een waardige winnaar van onze penning.

Aanmelden kandidaat Ribbius Peletierpenning

Ken jij iemand die een actieve rol vervult voor vrouwen in de politiek? Iemand die vrouwen inspireert en laat zien dat politiek leuk is? Iedereen kan tot en met 31 mei een kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletierpenning 2022 via www.penning.noord-holland.nl. Uit de kandidaten kiest een jury een vrouw die deze onderscheiding verdient.

BRON: Provincie Noord-Holland