Emma van Nieuwenhuizen: ‘Het Westen staat niet altijd open voor kennis uit andere gebieden’.

Emma van Nieuwenhuizen: ‘Het Westen staat niet altijd open voor kennis uit andere gebieden’.

Geboortejaar: 2001
YLBA editie: 9
Droom: Een beter morgen. Waarin stemmen van jongeren over de hele wereld evenveel kans krijgen om gehoord te worden, en ook echt evenveel wórden gehoord.
Biografie: Naam: Emma van Nieuwenhuizen
Opleiding: Security Studies, Universiteit Leiden
Belangrijke stap door YLBA: ‘De durf ontwikkelen om op een podium te gaan staan en je uit te spreken. En de fijne ontdekking dat je anderen daadwerkelijk inspireert.’

V: Jij strijdt voor een ‘beter morgen’, waarin alle stemmen van jongeren in gelijke mate gehoord worden. Hoe ver zijn we daar nog van verwijderd?
A: Heb je even? Heel ver.   

V: Wanneer komen we wél in de buurt volgens jou?
A: In artikel 12 van de Rechten van het Kind staat het heel duidelijk: Ik citeer: ‘Kinderen mogen hun mening geven. Zeker over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden. En het moet voor kinderen en jongeren mogelijk zijn om inspraak te hebben.’ In bepaalde gebieden in de wereld is hier niet eens een begin mee gemaakt. Ik bedoel maar: werk zát. Daarom ga ik ook proberen namens Nederland jongerenvertegenwoordiger bij de VN te worden.

V: Waarom is het belangrijk juist jongeren hun rechtmatige stem te geven? En niet ouderen, of mensen met een beperking?
A: Die andere groepen zijn ook belangrijk. Ik wil dat er zo snel mogelijk een meer diverse stoelendans losbrandt aan de tafels van machthebbers, zodat een breder spectrum uit de samenleving gehoord wordt. Maar natuurlijk zijn het vooral jongeren die in hun veiligheid bedreigd worden door de gevolgen van klimaatverandering. En ook zij zijn niet de enigen. Mensen in kwetsbare delen van Afrika en Zuid-Amerika, die nú al de gevolgen merken, verdienen het meer gehoord te worden. Het Westen is te dominant. En staat niet altijd niet open voor kennis in wat wij zien als minder ontwikkelde gebieden.

V: Terug naar jouw eigen ambitie. Waarom gaat het jou lukken VN-jongerenvertegenwoordiger te worden?
A: Alle credits naar de Young Lady Business Academy. Natuurlijk had ik al langer die ambitie om die functie te gaan te bekleden, maar door een toespraak te houden op de Academy, en de positieve respons die ik daarop kreeg, ben ik er ook zelf in gaan geloven dat het mogelijk is. Andere deelnemers kwamen naar me toe en zeiden dat mijn speech hen had geïnspireerd.

V: Had je het geloof dat je zo’n functie zou kunnen bekleden eerst niet?
A: Klopt. Ik ben lange tijd zelf een kind geweest dat gepest werd en wiens stem niet gehoord is. Door daar mentaal ook weer uit te komen, hardop te spreken over hoe uitsluiting werkt en wat het met je doet, is het nu misschien zelfs een sterk punt van mij geworden. Ik weet waar ik over praat. In essentie is ‘niet meedoen’ op alle niveaus hetzelfde, of het nu om een individu, een land of hele regio gaat. De mechanismen erachter komen overeen.

V: Is het niet een probleem dat als je per se álle jongeren een stem wilt geven de kans op meningsverschillen ook toeneemt?
A: Dat zie ik anders. Meningsverschillen en conflicten ontstaan vaak omdat mensen, en dus ook jongeren, geen gelijke kansen hebben om hun stem te laten horen. Door iedereen – veel actiever dan nu – die kans te geven, denk ik dat je meer verbinding creëert. En jongeren collectief een krachtig signaal gaan geven. Dat signaal wil ik als jongerenvertegenwoordiger bij de VN laten horen. 

V: Al met al vind jij dus dat er teveel macht ligt in handen van te weinig mensen?
A: Absoluut. De krachtige belofte van de VN is dat er weliswaar een kleine groep mensen samenkomt, maar dat zij – als het goed is – de stemmen zijn van de hele wereldbevolking. Dat dit nu nog niet het geval is en lang niet alle regeringen vrij en democratisch zijn, is een extra reden om dat bij de jongeren in de VN juist beter te doen. Voorbeeld te zijn in hoe je deze planeet veiliger maakt voor allen.  

V: Zitten die ouderen – die volgens jou de verkeerde accenten leggen – niet in de weg?
A: Nee! Omdat ze nu nog belangrijke posities innemen is het juist belangrijk samen te werken. Bovendien hebben zij vaardigheden en een schat aan ervaring waar jongeren hun voordeel mee kunnen doen. Laat ik voor mezelf spreken: ik heb nog nooit een debattraining gedaan. Dat onderdeel moet ik verbeteren. Wanneer ik ervaren politici bezig zie kan ik daar wat betreft debattechnieken veel van leren, ook al ben ik het inhoudelijk oneens.