Elske Nijhof: ‘Alsjeblieft, meer vrouwen in de IT-Sector’

Elske Nijhof: ‘Alsjeblieft, meer vrouwen in de IT-Sector’

Geboortejaar: 1999
YLBA editie: 7
Droom: Meer vrouwen in de IT-sector
Biografie: Naam: Elske Nijhof
Opleiding: Toegepaste wiskunde
Belangrijke stap door YLBA: ‘Het lef hebben niet te relativeren. En het idee toe te laten dat jij daadwerkelijk een missie hebt die jij, en niet anderen, het beste kunt volbrengen.’
Weerstand: Vooroordelen over vrouwen die exacte vakken leuk vinden en erin uitblinken

V: Waarom focus jij op meer vrouwen in de IT-sector?
A: Er zijn een paar redenen voor. De meest persoonlijke reden is dat het me gewoon leuk lijkt als de IT-sector niet langer een bolwerk is van ‘nerdy’ mannen, zoals nu nog vaak het geval is. Het idee dat ik daar straks als een van de weinige vrouwen tussen zou moeten zitten, spreekt me gewoon niet aan. Ik wil onderdeel zijn van een fijne werksfeer. Daarom ook zeg ik: ‘Alsjeblieft, meer vrouwen in de IT-sector’.   

V: Tot zover de strikt persoonlijke reden. Welke reden heb je nog meer?
A: Ik denk oprecht dat vrouwen gemiddeld genomen een hogere emotionele intelligentie hebben dan mannen. Dat ze bij het ontwikkelen van algoritmes meer rekening houden met de complexiteit van de werkelijkheid en de mens. En daardoor slimmere keuzes maken.

V: Kun je daar een voorbeeld van geven?
A: Stel: een gemeente of stadsbestuur vraagt om een algoritme voor politie-inzet. Mannen zullen geneigd zijn dat puur rekenkundig en in termen van efficiency te benaderen. Zodat je bij een x-aantal geweldsincidenten in wijk A of B steeds precies genoeg agenten hebt om met de situatie te kunnen dealen.  

V: En vrouwen zouden dat algoritme anders en beter ontwikkelen?
A: Volgens mij vragen vrouwen zich in dit voorbeeld sneller af: gaat het doel – veiligheid – niet veel verder dan de inzet van het juiste aantal agenten? Moeten we niet meer factoren in het algoritme meenemen? Zoals de ernst van het geweld, de achtergrond van de geweldsplegers en de locatie van het geweldsincident?    

V: Oké. Dus vrouwen zouden niet meteen aan het werk gaan, maar de opdrachtgever eerst nog eens kritisch bevragen?
A: Exact. Je maakt immers geen algoritme om het algoritme. Maar om een probleem op te lossen. Mijn ervaring is dat vrouwen inderdaad die bredere blik hebben. En pas aan de slag gaan als ze ervan overtuigd zijn dat het algoritme de veiligheid ook echt verhoogt. Ook voor de ethische kant van algoritmes is bij vrouwen meer oog.

V: Ok… En hoe ga jij het aanpakken: meer vrouwen in de IT-sector?
A: Ik overweeg serieus een eigen IT-bedrijf te beginnen. En op die manier die bredere blik, zoals ik die net schetste, aan te bieden op de markt. Door de relevantie van mijn eigen bedrijf aan te tonen, zou ik veel kunnen betekenen voor vrouwen in de IT-sector.   

V: Wat houdt je tegen?
A: Niets. Maar een andere, interessante loopbaanroute is eerst een tijdje “gewoon” bij een IT-bedrijf te werken. En te kijken welke kansen zij eventueel laten liggen. Als je kijkt naar de geschiedenis zie je namelijk dat veel succesvolle bedrijven zijn opgericht door iemand die elders vastliep. Niet tot zijn of haar recht kwam.

V: Tot slot. Je zegt dat er vooroordelen bestaan over vrouwen die goed zijn in wiskunde en graag in de IT-sector aan de slag willen.
A: Absoluut. Het idee bestaat dat in wiskunde uitblinkende vrouwen “mannelijke” vrouwen zijn. En dat ze deep down dol zijn op het mannenwereldje van de IT. Ik weet dat de werkelijkheid anders is, maar ik weet ook hoe hardnekkig beeldvorming kan zijn. Het sterkt me alleen maar in mijn plannen dat eigen IT-bedrijf te beginnen. En concreet te laten zien dat vrouwen een meerwaarde hebben in IT-kwesties.