Danique Krikke krijgt zaal vol politici muisstil

Danique Krikke krijgt zaal vol politici muisstil

Geweldig om mee te maken dat de alumni van de Young Lady Business Academy hun vleugels uitslaan. En met hun inspirerende verhalen in de schijnwerpers durven te stappen. De manier waarop Daniqe Krikke (@daniquekrikke) het podium beklom in het provinciehuis van Noord-Holland en een indrukwekkende speech gaf over haar beweegredenen om in de politiek actief te zijn, bleef nog lang rondzingen bij het publiek. Eén van de resultaten van haar krachtige optreden was dat oud-minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, haar uitnodigde om een keer bij hem langs te komen. En zijn ervaringen in de internationale politiek te delen met de nog piepjonge Danique. Een prachtig vooruitzicht voor haar! Want Danique heeft de ambitie om ooit zelf minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Met welke boodschap kreeg Danique de ervaren politici zo muisstil?

Hoewel Danique actief is in de VVD en zich dus aangetrokken voelt tot het liberalisme, gaf ze met haar verhaal een heel moderne interpretatie van het liberale gedachtegoed, daarbij sterk de nadruk leggend op gelijke kansen en samenwerking. Tijdens een studieperiode in de Verenigde Staten werd ze onaangenaam verrast door de verdeeldheid in het land, hoe in families en op werkvloeren mensen elkaar soms niet meer aankijken, onderling niet meer praten. Dat te zien gebeuren in de grootste democratie op aarde, maakte haar, vertelde ze in de speech, sprakeloos. ‘Omdat er geen woorden voor zijn,’ sprak Danique in het provinciehuis, ‘is het aan mij en iedereen hier aanwezig om die sprakeloosheid een stem te geven.’

Naast de positieve boodschap van samenwerking en meer onderling begrip sloeg Danique, waar ze dat nodig vond, gelukkig ook een kritische toon aan. Zo constateerde ze tot haar grote spijt dat er binnen een liberale partij als de VVD nog behoorlijk wat financiële drempels zijn om een prominente rol in de partij te kunnen spelen. Met als gevolg dat aspirant-politici die een wat minder gevulde portemonnee hebben lastiger kunnen doordringen tot de partijtop. Hetgeen er dan weer zorgt dat de VVD niet die diverse en breed gedragen volkspartij is die het zou willen en moeten zijn, maar een tamelijk eenzijdige afspiegeling van de samenleving, waar leden van minderheden, geheel onterecht, harder moeten knokken voor een plekje dan anderen.

Wat me naast de kwaliteit van de speech persoonlijk zeer raakte was de onverschrokkenheid en de enorme spirit waarmee Danique haar verhaal voor dat gelouterde publiek over het voetlicht bracht. Ze herhaalde haar statement waarmee ze zich ooit aanmeldde voor de Young Lady Business Academy en iedereen in de zaal opnieuw op scherp zette: ‘We hebben mensen nodig met enorme dromen, soms hebben ze succes, soms mislukt het, maar ze hebben in ieder geval altijd de ambitie.’